ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez pollitikamızı inceleyebilirsiniz. TAMAM

Rezervasyon Genel Kuralları

Balnet internet hizmetleri Ltd. Şti’nin ( Bundan böyle “BALNET” olarak anılacaktır.) balnet.net internet sitesinde veya mobil uygulamalarından konaklama hizmeti satın alanlar (Bundan böyle "MÜŞTERİ" olarak anılacaktır.) aşağıda yer alan kurallara uymayı kabul etmektedir.
1- MÜŞTERİnin satın aldığı hizmet ve hizmetin kapsamı tercih edilen tesisin sayfasında ve  rezervasyon ilk başvuru sonrasında kullanıcı hesabında rezervasyonlarım başlığı altında belirtilir.
2- MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin niteliklerini balnet.net üzerinde ilgili tesis bilgileri sayfasında rezervasyon tarihi itibariyle belirtilen bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul etmektedir.
3- MÜŞTERİ, kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da işbu konaklama satış kurallarını kabul ettiğini ve bu anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu,  tesis sayfasında ve hesabım menüsü altında rezervasyonlarım bölümünde konaklama tesisi tarafından sağlanacak hizmetlere ilişkin bilgilendirmenin katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir. MÜŞTERİnin satın almış olduğu hizmete dair her türlü bilgilendirme satın alma anında paylaştığı iletişim bilgileri üzerinden sağlanacağından bu iletişim bilgilerinin MÜŞTERİ tarafından hatalı/eksik verilmesi ya da hiç verilmemesi hallerinde BALNET in bir sorumluluğu olmadığı MÜŞTERİ tarafından kabul edilmektedir. 
4- BALNET in internet sitesinde yer alan konaklama bedelleri yalnızca T.C. vatandaşları için uygulanan fiyatlardır. MÜŞTERİnin ve konaklayacak kişilerin T.C. haricinde farklı bir ülke vatandaşı olması durumunda, fiyat farkı talep edilebilir. Bu ihtimalde BALNET, girilen iletişim bilgileri üzerinden MÜŞTERİ ile iletişime geçebilir.
6- MÜŞTERİ, konaklamak üzere seçtiği tesiste bulunduğu sürece bagaj, içeriği ve tüm kişisel eşyaları ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; bu suretle yanında bulunan tüm eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan tüm eşyalardan BALNET in veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle BALNET’e ve/veya BALNET çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul eder.
7- MÜŞTERİ konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu tesis, satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağına, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını, aksi halde BALNET in söz konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİnin iade hakkının bulunmadığını kabul etmektedir.
8- MÜŞTERİ satın aldığı konaklama hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.
9- İfa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği BALNET e  ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul eder.
10- MÜŞTERİ, Web sitesi, mobil satış veya aplikasyon kullanılarak satın alınan tüm meblağı rezervasyon anında ödemekle yükümlüdür.
11- MÜŞTERİ, kendisi veya yakınlarının sağlık ve başkaca mazeretlerini beyan etmek sureti ile konaklamaya iştirak edememesinden vb. kendi kusur ve ihmallerinden BALNET i sorumlu tutamaz ve böyle bir durumda işbu Genel Kurallar'daki iptal koşullarının geçerli olacağını bilmektedir.
12- Söz konusu hizmetin ifasından sonra MÜŞTERİ’nin konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının BALNET’in kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini BALNET’e ödememesi halinde MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.
13- BALNET’in hizmeti haksız olarak vermekten vazgeçmesi halinde BALNET, MÜŞTERİ’nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde MÜŞTERİ’ye iade eder.
14- MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri vazgeçme anlamına gelmekte olup , MÜŞTERİ tarafından yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir. 
15- MÜŞTERİ’nin kendisi veya birinci derece akrabalarının rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları/ ölümlerini gösterir rapor ve bunun gibi MÜŞTERİ’nin tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği sair hallere ilişkin belgeleri hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnası olup, böyle bir durumda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenen belgelenebilir ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın MÜŞTERİ’ye 14 gün içerisinde iade edilecektir.
16- MÜŞTERİ'nin rezervasyonu iptal etmemesine rağmen tesise giriş yapmaması veya tesise giriş sonrası erken çıkış yapması gibi Rezervasyonun müşteri tarafından planlandığı gibi gerçekleştirilmemesi halinde iade hakkı bulunmamaktadır.
17 - Hizmetlerin satışa sunulması ve satılması aşamasında teknik hatalar ya da maddi hatalar nedeniyle hizmetin fiyatı, hizmetin açıklaması, hizmetin niteliği vb. özelliklerde hata olması halinde BALNET rezervasyonu ve diğer ek hizmetleri iptal etme ve tahsil edilmiş tutarları ilgili mevzuat hükümleri uyarınca MÜŞTERİ’ye iade etme hakkına sahiptir.
18- MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 7 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devir halinde devir tarihindeki güncel kampanyalar, uygulamalar ve fiyatlandırmalar uygulanacak olup devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.
19- MÜŞTERİ’nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda BALNET, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, hizmetten yararlanabilir. Tesisin kapanması, hizmet veremez duruma geçmesi, tesisin rezervasyonu herhangi bir sebeple konfirme etmemesi sebebiyle iptal olan rezervasyondan BALNET sorumlu değildir. BALNET, böyle bir durumun varlığı halinde Müşteriye bu durumu bildirir. 
21- MÜŞTERİ tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir. Değişiklik taleplerini BALNET MÜŞTERİ HİZMETLERİ bölümünden bildirebilir. 
22- MÜŞTERİ'nin reşit olmaması halinde; konaklama tesisi kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu belgede yazılı iptal koşulları devreye girecektir.
23- MÜŞTERİ, hizmetin sona ermesinden sonra rezervasyon işlemleri sırasında beyan ettiği/bildirdiği GSM numarası ve/veya elektronik posta adresine gönderilecek memnuniyet ölçüm anketine katılabilir ya da GSM numarasına yapılacak arama ile anket çalışmasında dahil olabilir. Katılım sırasında kullanılan GSM numarası ile Müşteri'nin e-mail adresi yalnızca üyelik oluşturulması ve teyit amacıyla kaydedilir, görüşleri, ad ve soyad bilgileri ile birlikte şikayet, öneri, vb. görüşlerin çözüme kavuşturulabilmesi adına ilgili tesise iletilebilir ve değerlendirme sonuçları yorum kuralları çerçevesinde yayınlanabilir. .


V 01.01.1