ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez pollitikamızı inceleyebilirsiniz. TAMAM

Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerinizin Güvenliği
GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel Verilerinizin Güvenliği
Balnet.net alan adı web sitesinin (kısaca "Site" olarak anılacak) tüm hakları Balnet İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.'ne (kısaca "Balnet" olarak anılacak) aittir. 

Balnet internet Hizmetleri Ltd. Şti, Türkiye’de Balıkesir Ticaret Odası’na 14612 sicil numarası ile kayıtlı, MERSİS numarası 0139036391200018 olan ve kayıtlı merkezi Balıkesir Türkiye adresinde bulunan bir limited şirkettir. Balnet olarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin, özel hayatın gizliliğinin ve kişisel verilerinin korunmasına önem veriyoruz.

İlkelerimiz
Balnet, kişisel verilerinizi işlendiği tüm süreçlerde yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyumlu hareket etmekte ve kişilik haklarınıza saygı göstermektedir.

Kişisel verilerinize verilen önem ve duyulan saygının gereği olarak aşağıdaki ilkelere uymayı taahhüt etmekteyiz:

·        Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmek, yürütülen işlemler hakkında şeffaf olmak;

·        Kişisel verilerinizin doğru ve gerektiği durumlarda güncel olması için gerekli adımları atmak;

·        Kişisel verilerinizi yalnızca belirli, açık ve meşru amaçlarla ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca işlemek ve bu amaçlarla bağdaşmayan herhangi bir iş için verilerinizi kullanmamak;

·        Yalnızca belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü miktarda kişisel veri işlemek, yani ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri ,elde etmemek, ihtiyaç kalmayan verileri anonimleştirmek, silmek veya yok etmek;

·        Kişisel verilerinizi ilgili mevzuatta öngörülen ve ya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek, belirlenen süre sonunda verileri anonimleştirmek, silmek veya yok etmek;

·        Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı olarak erişme, zarar verme veya yok etme girişimlerini önleyecek uygun teknik ve idari önlemleri almak.

Aşağıdaki maddelerde bu ilkelerin uygulamada nasıl karşılık bulacağına ilişkin daha detaylı bilgi sunulmaktadır.

Bu sebeple, Balnet ve/veya bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen diğer kaynaklar aracılığıyla Balnet tarafından elde edilen ve işlenen kişisel verilerinizin korunması, hukuka uygun olarak işlenmesi ve güvenliğinin sağlanması için uyulan ilkeler, prensipler ve uygulamalar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

Amaç ve Kapsam
Bu Gizlilik Politikası’ nın amacı:
·        Size ait hangi kişisel verilerin elde edildiği ve elde edilen kişisel verilerin hangi amaçlarla ve nasıl işleneceğini mümkün olan en açık ve anlaşılır biçimde açıklamak;

·        Bu verilerin hangi amaçlarla ve hangi üçüncü kişilere aktarılacağı konusunda bilgi vermek;

·        Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi konusunda sizi bilgilendirmek;

·        Kişisel verilerinize ilişkin yasal haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek;

·        Haklarınızı ve mahremiyetinizi koruma konusunda üstlendiğimiz sorumlulukları şeffaf bir şekilde açıklamaktır. 

Yürürlükteki mevzuat gereğince kişisel veri niteliği taşımayan veriler, bu Gizlilik Politikasının kapsamı dışındadır.

Bu Gizlilik Politikasının kapsamına giren kişisel verilerinize ilişkin olarak Balnet veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.  Bu sebeple, kişisel verilerinize ilişkin tüm taleplerinizi bu Gizlilik Politikasının“‎ Yasal Haklar ve Başvuru Usulü” bölümünde belirtilen şekilde Balnet ‘e iletebilirsiniz.

Bu Bildirim, yalnızca bu Politikaya bağlanan Balnet için geçerlidir. Site, ayrıca üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Üçüncü taraf web sitelerinin veya kaynaklarının içeriğine ilişkin beyan ve taahhüdümüz bulunmamaktadır ve gizlilik bildirimimiz, Site’mize bir link aracılığıyla erişseniz bile, Balnet ile bağlantısı olmayan hiçbir siteye uygulanmaz. Herhangi bir bilgi vermeden önce, üçüncü taraf sitelerin gizlilik politikalarını gözden geçirmelisiniz.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi
Bu Gizlilik Politikasının amaçları doğrultusunda, “Kişisel Veriler”, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hem doğrudan hem de dolaylı olarak ayrı ayrı tanımlayabileceğiniz herhangi bir bilgidir.

Balnet, kişisel verileri internet sitesi, sosyal medya ve iletişim araçları üzerinden elde edilebilmektedir. Balnet, bu kişisel verileri, tarafınızca paylaşılması durumunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen amaçlar dahilinde, asgari olarak aşağıdaki hallerde toplamaktadır:

·        Site ziyaret edildiğinde,

·        Şikayet, talep veya öneride bulunma dahil olmak üzere Balnet ile iletişime geçtiğinde,

·        Sitede veya sosyal medyada yer alan herhangi bir formu doldurduğunda veya hizmetlere ilişkin yorumda bulunduğunda,

·        Herhangi bir uyuşmazlığa dahil olduğunda.

Kişisel Verileri İşleme Faaliyetlerimiz ve Amaçları
Kişisel verilerinizi işleme faaliyeti; adınızı, iletişim bilgilerinizi, e-posta adresinizi ve bu tanımlayıcılarla birlikte diğer bilgileri içerir. Ayrıca sizi doğrudan ismiyle tanımayan, ancak belirli bir bilgisayarın veya cihazın web sitemize eriştiğini belirlemek için de kullanılabilen bazı kişisel verileri toplayabiliriz.

Kişisel verileri, Balnet internet sitesindeki ve sosyal medayadaki hizmetlerinden yararlanması kapsamında;

·        talep, şikayet ve önerilerin alınması ve bunların uygulanması,

·        kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

·        kullanıcılarımıza beğeni ve kullanım davranışlarına göre kişiselleştirilmiş hizmetler sunulması.

·        Şirketimiz, şirketimizin çalışanları ya da yöneticilerine veya kullanıcılara karşı yöneltilen olumsuz, karalayıcı ve haksız ithamlara karşı gerekli aksiyonları almak,

·        Web sitesi analizi yapmak ve web sitesi performansını ölçmek,

·        Güvenlik amaçları da dahil olmak üzere web sitesini korumak,

·        Kanunda öngörülmüş olan veya hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla adli veya idari makamlara, savcılık veya mahkemelere, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bildirimlerin yapılması, bilgi ve belgelerin sağlanması;

·        Balnet’in ticari faaliyetlerini hukuka uygun olarak verimli ve etkin olarak yürütülmesi, süreçlerin iyileştirilmesi, etkinliğin ve verimliliğin ölçülmesi, gerekli denetimlerin yapılması;

·        Ticari sırların ve kişisel verilerin korunması, Dijital altyapı ve sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması;

·        Hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi, Balnet’inve hissedarlarının haklarının savunulması ve meşru menfaatlerinin korunması,

·        İş faaliyetlerimizdeki verimliliğe ilişkin analizlerin yürütebilmesi, strateji planlamaların yapılabilmesi, amaçları dahilinde Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak topluyor ve işliyoruz.

İşleme Faaliyetlerimizle İlgili Daha Fazla Bilgi
İşlemlerin Tamamlanması. Sitenin bazı bölümleri, talep ettiğiniz hizmetleri yerine getirmek ve ilgi alanlarınızı ve tercihlerinizi anlamak için kişisel verilerinizi toplayabilir. Bu gibi durumlarda, iletişim bilgilerinizi ve ayrıca bizimle yaptığınız önceki işlemlerin geçmişini toplayabiliriz.

Deneyiminizi Kişiselleştirme. Size en iyi hizmeti verebilmemiz için ve geçmişte bizimle nasıl etkileşim kurduğunuz hakkında belirli bilgiler toplayabiliriz.

Web Sitesi Analizi ve Takibi. Yasaların izin verdiği kapsamda, sağladığınız kişisel verileri, Site, sosyal medya ve iletişim kanalları aracılığıyla Balnet’e verdiğiniz diğer bilgilerle birleştirebiliriz. Yasaların izin verdiği kapsamda, web sitelerimiz ve çevrimiçi kaynaklarımız aracılığıyla toplanan Kişisel Verileri, Balnet’in çevrimdışı kayıtlarını ve üçüncü taraflarca bize sağlanan bilgileri bir araya getirebiliriz.

Web Sitemizi çalıştırmak ve Bakımını Yapmak. Bu bilgileri web sitelerimizi, ağ sistemlerimizi ve diğer varlıklarımızı güvence altına almak için kullanıyoruz. Bu, IP Adresiniz ve benzeri bilgilerle ilgili bilgileri içerebilir. Meşru ticari çıkarlarımız için bu bilgileri otomatik olarak topluyoruz.

Çerezler ve Benzer Takip Teknolojileri
Çerezler. Çerez, bir web sitesinin bilgisayarınızın sabit diskine yerleştirilebileceği, internet tarayıcınızın dosyalarının bulunduğu küçük bir veri dosyasıdır. Çerezler, web sitelerimize göz atmak için kullanılan bir bilgisayarın daha önce bir Balnet / Balnet web sitesini veya çevrimiçi kaynağı ziyaret ettiğini fark etmemizi sağlar. Çerezler ayrıca bir sitenin ziyaretçinin daha önce girdiği bilgileri “hatırlamasını” sağlamak için de kullanılabilir.

Bu sayfaya yaptığınız ziyaretle ilgili, ziyaret ettiğiniz sayfalar, hangi web sitesinden geldiğiniz ve yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler toplayıp bu bilgileri işleyebiliriz. Bu bilgiler, tarafımızdan site içeriğinin iyileştirilmesine yardımcı olmak üzere kullanılmaktadır. Bunu yaparken, kullanıcının alan adı, internet hizmeti sağlayıcınızı, işletim sisteminiz ve erişim tarihiniz ve saatinizle ilgili bilgileri toplayan çerezler kullanılabilir.

Sitede kullanılan çerezler ve benzer takip teknolojileri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen Çerez Politikasını inceleyiniz.

Kişisel Verilerin Alıcıları ve Paylaşma Amacı
Balnet, KVKK’nın 5. Maddesine uygun olarak kişisel verilerinizi paydaşlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız ve gerektiğinde hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk kişileri ile yurt içinde paylaşabilecektir.

Balnet ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, Balnet' nin üyeleri ve kullanıcıları ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kişisel verileriniz anonim hale getirilerek çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veritabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Bazı durumlarda, kolluk kuvvetleri, adli makamlar ve diğer yetkili kişi veya kurumlar, elimizde bulundurduğumuz bilgileri onlarla paylaşmamızı isteyebilir. Kişisel verileriniz kolluk kuvvetlerine, adli makamlara diğer yetkili kamu görevlilerine veya üçüncü kişilere ancak yasalarla zorunlu kılınmışsa veya bir suçun işlenmesini önlemek veya faillerini yakalamak için gerekliyse aktarılacak ve bu aktarımlar yürürlükteki düzenlemelere uygun olacaktır.

Ticari faaliyetlerimizi sürdürmek,  süreçlerimizi yürütmek, Siteyi yönetmek, veri güvenliğini sağlamak, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi ifa etmek, haklarımızı kullanmak, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, süreçlerin verimliliğini ve kalitesini artırmak amacıyla üçüncü kişi hizmet sağlayıcılardan faydalanırız.  Bu hizmet sağlayıcılardan faydalanmamız, kimi zaman, hizmet sağlayıcı ile imzalanan sözleşmesel ilişki kapsamında ve alınan hizmetin gerektirdiği ölçüde kişisel verilerinizin kendilerine aktarılmasını gerektirebilir. Ancak her durumda, kişisel verilerinizi işlerken ve aktarırken ilkelerimize uygun olarak hareket ederiz ve kişisel verilerinizin güvenliğinden sorumlu olmaya devam ederiz.  Ayrıca, hiçbir zaman kişisel verilerinizi burada belirtilmeyen amaçlarla kullanacak üçüncü kişilere satmayacağız.

Kişisel Verilerinizin Saklama / Depolama Süresi
Kişisel Verilerinizi saklayacağımız süre, topladığımız ve verilerinizi işleme koyma amacına bağlı olarak değişecektir.

   Veri Güvenliği
Türkiye’deki veri koruma kuralları doğrultusunda; kişisel verilere yetkisiz erişimleri ve hukuka aykırı olarak kullanılmasını veya elde edilmesini önleyecek makul tedbirleri almaktayız.  Ticari faaliyetlerini sürdürürken geliştirdiğimiz tüm süreçlerde ve kullandığımız dijital altyapı ve sistemlerde veri güvenliği ve mahremiyete tasarım aşamasından itibaren büyük önem veriyor, bu özellikleri size varsayılan olarak sunuyoruz.

Bize emanet ettiğiniz kişisel verileri korumak için aldığımız tedbirler, hem işletmesel sistem ve prosedürleri; hem de teknik ve fiziksel kısıtlamaları içerir. Sadece yetkilendirilmiş ve bu konuda eğitilmiş kişiler, işleri için gerekli olduğu ölçüde kişisel verilerinize ulaşabilir. 

Öte yandan, kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılması halinde, üçüncü kişilerden kişisel verilerinizin güvenliğini temin etmek üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri alacaklarına ve kişisel verilerinizi işleme amaçlarıyla sınırlı ve ölçülü olarak işlemeleri konusunda taahhüt alınmaktadır.

Tüm tedbirlerimize rağmen, kişisel verilerinizin kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından elde edildiğinin veya kişisel verilerinize yetkisiz erişim sağlandığının tespit edilmesi halinde, bu durum yetkili otoritelere ve size ilgili mevzuatta belirtilen usullere uygun olarak yazılı olarak bildirilir.

Üçüncü Kişilere Ait Kişisel Verilerin Paylaşılması
Balnet aracılığıyla Balnet ile paylaştığınız üçüncü kişilere ait kişisel veriler, bu Gizlilik Politikası’na tabi olarak işlenirler.

Üçüncü kişilere ait kişisel veri paylaşmanız halinde, Kanun gereğince kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve Kanun’da öngörülen açık rıza aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarılmasına imkan tanıyan şartlardan birinin sağlanmaması halinde ilgili kişinin hukuka uygun açık rızasının alınması sizin yükümlülüğünüz dedir. Balnet, ilgili kişinin açık rızasının bulunduğunu veya anılan şartlardan birinin sağlandığını denetleme yükümlülüğü altında değildir.  İlgili kişinin açık rızası bulunmaksızın ya da Kanun’da öngörülen şartlar sağlanmaksızın, üçüncü bir kişinin kişisel verisinin Balnet ‘e aktarılması sebebiyle, Balnet ‘in herhangi bir zarara uğraması halinde, Balnet ’in uğradığı her türlü zararı (doğrudan veya dolaylı) size rücu etme hakkı saklıdır.

Yasal Haklar ve Başvuru Usulü
Yasal düzenlemeler doğrultusunda aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

·        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·        Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

·        Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

·        Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

·        Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,

·        Bu doğrultuda düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

·        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·        Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin olarak tüm taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nda yer alan başvuru kanalları aracılığıyla başvuru usulüne uygun olarak Balnet ’e iletebilirsiniz.  Talebinizin süresi içerisinde veya gerektiği gibi karşılanmadığını düşünüyorsanız, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurabilirsiniz.

 Bildirim ve Değişiklikler
Yeni bir hizmetin sunulmaya başlanması, veri işleme amaçlarının değişmesi ya da yasal düzenlemelerin değişmesi gibi gerekli hallerde bu Gizlilik Politikası zaman zaman güncelleyebiliriz. Gizlilik Politikasının güncel versiyonu Site’de herkesin erişimine açık olarak yayınlanır.  Söz konusu değişiklikler ve güncellemeler aksi belirtilmediği sürece Sitede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.  Bu sebeple bu sayfayı düzenli olarak ziyaret ederek kişisel verilerinize uygulanan politika hakkında en güncel bilgiye sahip olmanız tavsiye edilmektedir. Bu bildirimin en son revize edildiği tarih bu bildirimin en altında yer almaktadır.

İletişim
Bu Gizlilik Politikası veya Site hakkındaki soru, yorum ve taleplerinizle ilgili olarak isterseniz iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Ticari Unvan :  Balnet İnternet Hizmetleri Limited Şirketi

MERSİS No.      : 0139036391200018

Merkez Adresi : Paşaalanı Mah. Melih Kotanca cd no:23 Karesi  /Balıkesir

Telefon : 0212 963 2717 

KEP Adresi       :  balnetinternet@hs06.kep.tr

Son Güncelleme Tarihi: 05/05/2022